Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana dječija narukvica od staklene paste svijetlo plave boje

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Širina predmeta

0,003 m

Dužina predmeta

0,025 m

Opis predmeta

Fragmentovana dječija narukvica od staklene paste svijetlo plave boje

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Slučajni nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa