Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana narukvica od staklene paste crne boje, polukružnog D presjeka,sa vertikalnim urezima

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Karović G., 1999-2000: 94.

Širina predmeta

0,01 m

Dužina predmeta

0,028 m

Opis predmeta

Fragmentovana narukvica od staklene paste crne boje, polukružnog D presjeka,
sa vertikalnim urezima

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa