Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana narukvica od staklene paste crne boje, sa horizontalnimurezima

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Karović G., 1995-1996, 94

Širina predmeta

0,004 m

Dužina predmeta

0,02 m

Opis predmeta

Fragmentovana narukvica od staklene paste crne boje, sa horizontalnim
urezima

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa