Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana narukvica od staklene paste crne boje, bez ukrasa.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Karović G., 1995-1996, 94.

Širina predmeta

0,005 m; 0,005 m

Dužina predmeta

0,04 m; 0,03 m

Opis predmeta

Fragmentovana narukvica od staklene paste crne boje, bez ukrasa.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa