Narukvica

Unos

Naziv unosa

Narukvica

Opis unosa

Fragmentovana narukvica od staklene paste tamno plave boje, polukružnogD presjeka, sa plastičnim rebrima.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Radoja M,.1999-2000, 252

Širina predmeta

0,003 m ; 0,006 m

Dužina predmeta

0,033 m ; 0,025 m

Opis predmeta

Fragmentovana narukvica od staklene paste tamno plave boje, polukružnog
D presjeka, sa plastičnim rebrima.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa