Perla

Unos

Naziv unosa

Perla

Opis unosa

Perla od staklene paste tamno plave boje,valjkastog oblika, horizontalnootvorena.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Jovanović A., 1978, 43, 44

Širina predmeta

0,004 m

Dužina predmeta

0,005 m

Opis predmeta

Perla od staklene paste tamno plave boje,valjkastog oblika, horizontalno
otvorena.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa