Perla

Unos

Naziv unosa

Perla

Opis unosa

Perla od staklene paste valjkastog oblika,tamno plave boje,horizontalno otvorena.

Kategorija

Nakit za odjeću

Vrijeme nastanka

Bibliografski citat

Jovanović A., 1978, 43, 44

Širina predmeta

0,005 m

Dužina predmeta

0,01 m

Opis predmeta

Perla od staklene paste valjkastog oblika,tamno plave boje,
horizontalno otvorena.

Datum sakupljanja

Nalazište

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa