Aplikacija

Unos

Naziv unosa

Aplikacija

Opis unosa

Aplikacija srcolikog oblika,sa dva rožasta ispupčenja na gornjim bočnim stranama. Sa donje strane ima na sredini jedno okruglo ispupčenje, a sa strana još po jedno, postavljeno na jednakoj udaljenosti. Rub aplikacije sitno je narebren između ovih i srednjeg ispupčenja. Na sredini prednje strane nalazi se još jedno, nešto veće, okruglo ispupčenje. U sredini aplikacije nalazi se srcoliko ispupčenje, koje je dekorisano sa po tri tačkasta ureza, raspoređena u obliku trougla. Oblik ovog ispupčenja prati reljefna bordura, koju uokviruje vrpčasta traka ,čiji krajevi su zadebljani i naslanjaju se na roščiće. Sa zadnje strane ove aplikacije nalaze se tri nitne, pomoću kojih je ona bila pričvršćena za podlogu.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Druga polovina IX - XI vijek.

Bibliografski citat

 Žeravica Z., 1985/86, 135, 186, T. III/5.

Širina predmeta

0,021 m

Visina predemta

0,019 m

Opis predmeta

Aplikacija srcolikog oblika,sa dva rožasta ispupčenja na gornjim bočnim stranama. Sa donje strane ima na sredini jedno okruglo ispupčenje, a sa strana još po jedno, postavljeno na jednakoj udaljenosti. Rub aplikacije sitno je narebren između ovih i srednjeg ispupčenja. Na sredini prednje strane nalazi se još jedno, nešto veće, okruglo ispupčenje. U sredini aplikacije nalazi se srcoliko ispupčenje, koje je dekorisano sa po tri tačkasta ureza, raspoređena u obliku trougla. Oblik ovog ispupčenja prati reljefna bordura, koju uokviruje vrpčasta traka ,čiji krajevi su zadebljani i naslanjaju se na roščiće. Sa zadnje strane ove aplikacije nalaze se tri nitne, pomoću kojih je ona bila pričvršćena za podlogu.

Datum sakupljanja

Nalazište

Petoševci, Bagruša,grob 19

Materijal ili tehnika

Način nabavke

Arheološki nalaz

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova]