Naušnica tipa jednostavne karike

Unos

Naziv unosa

Naušnica tipa jednostavne karike

Opis unosa

Naušnica izrađena od žice, elipsastog presjeka, savijena tako da formirakariku, sa krajevima koji se dodiruju i ravno su odsječeni.

Kategorija

Nakit IX-XV vijeka/Nakit za glavu

Vrijeme nastanka

Širina predmeta

0,033 m

Visina predemta

0,02 m

Opis predmeta

Naušnica izrađena od žice, elipsastog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa krajevima koji se dodiruju i ravno su odsječeni.

Datum sakupljanja

Nalazište

Materijal ili tehnika

Bronza,izvlačenje,savijanje

Način nabavke

Arheološki nalaz

Predmet je publikovan

Neobjavljen

Skupovi unosa

[Bez naslova]