Svirala

Unos

Naziv unosa

Svirala

Opis unosa

Sa jednom cijevi i proširenim koničnim dijelom sa piskom. Tipa flaute, ima po 6 usječenih otvora i na kraju zabočene prstenove, a na koničnom dijelu urezane na strani gdje su otvori užežen je ispod konusa ukras od 3 zrakaste pune linije, 6 linija sastavljenih od crtica dva sitna cvjetića.

Naziv zbirke

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Dužina predmeta

0,28 m

Stanje predmeta/očuvanost

Neoštećena

Skupovi unosa

[Bez naslova]