Svirala

Unos

Naziv unosa

Svirala

Opis unosa

Urezane linije ukrasa, raspoređene su pravilno, oko punih crta na kraju svakog motiva je cvijetić, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Dužina predmeta

0,27 m

Stanje predmeta/očuvanost

Neoštećena

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti