Dvojnice

Unos

Naziv unosa

Dvojnice

Opis unosa

Desna cijev dvojnice ima 4 otvora, a lijeva 3 otvora, cijevi su neznatno razmaknute, izrađene su od svijetlog drveta, čitava gornja površina i bočne strane ukrašene si robašenim oblim zupcima i polukružnim otiscima alata i na punom dijelu vitičastim motivima ispunjenim crticama, te kukama, kuke su u paru suprotno okrenute spojene kracima, kraci dvaju parova leže jedni preko drugih, uočava se motiv krsta i crtica, u centralnom dijelu ornamenta umetnuto je 7 tamnih perlica, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Dužina predmeta

0,31 m

Stanje predmeta/očuvanost

Neoštećena

Republika

Bosna i Hercegovina

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti