Dvojnice

Unos

Naziv unosa

Dvojnice

Opis unosa

Koje s dodnje strane imaju izrađenu u komadu i sviralu u jednom cijevi. Pisak joj je okrenut obrnto. Drvo i način ukrašavanja slični su kao kod br. 4104. Na ravnim plohama gornjh dipala dvojnica isti se motivi crtica u redovima, te 2 kvadrata podijeljena na po 9 dijelova s upisanim kosim krivičastim ili crticama u okomitom i vodoravnom smijeru.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Dužina predmeta

0,36 m

Stanje predmeta/očuvanost

Neoštećena

Republika

Bosna i Hercegovina