Dvojnice

Unos

Naziv unosa

Dvojnice

Opis unosa

Osmerougaonog presjeka sa dosta razmakntim cijevima, urezane linije rastavljaju polja ukrašena zupcima, na slobodnoj plohi su dva motiva od po sva para kuka spojenih kracima, a iznad piskova je dvostruki krst i romb, dvostruke linije su ispunjene crticama, rijetkim rupicama, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Dužina predmeta

0,33 m

Stanje predmeta/očuvanost

Neoštećene

Opstina

Bosanski Petrovac

Republika

Bosna i Hercegovina

Način nabavke

Poklon

Podaci o darodavcu

Pero Pećanac

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti