Dvojnice

Unos

Naziv unosa

Dvojnice

Opis unosa

Razmaknute cijevi spojene uz posljednje rupice tankom plikom koja završava šiljkom, cijevi su osmerougaonog presjeka, po uskim plokama ukrasi su rovašeni sitnim oblim zupcima, a na širim plokama ukras je od redova sa kosim crticama i rovašenim nazubljenim linijama, te 2 grančice. ispod piskova na kvadratu je motiv od dva para kuka ili kosog krsta sa kukama, a iznad piskova je romb sa krstom, motivi su sitni i gusti od crnog javora, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

0,30 m

Stanje predmeta/očuvanost

Neoštećene

Datum sakupljanja

Opstina

Republika

Republika Srpska

Podaci o darodavcu

Ivo Srdić

Napomena

Izradio Ivo Srdić

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti