Dvojnice

Unos

Naziv unosa

Dvojnice

Opis unosa

Sa cijevima spojenom iz posljednje rupice tankom plokom koja završava šiljkom, na uskim su plokama tehnikom rovašenja izrađeni obli zupci, a između piskova tri kosa krsta, iznad piskova je pravougaonik podijeljen na više šrafiranih polja, a ispod piskova 2 pravougaonika okružena šrafiranim papiroima ili pojasima sa rupicama i sitnim rombovima. U jednom polju je motiv s granatim izdancima koji imaju na kraju naznačene kuke, a u drugom krst sa četiri motiva, rukotvorima od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,38 m

Stanje predmeta/očuvanost

Starije, neoštećene

Datum sakupljanja

Opstina

Republika

Republika Srpska

Način nabavke

Kupljeno od Jeke Malić

Podaci o darodavcu

Jeka Malić

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti