Diple

Unos

Naziv unosa

Diple

Opis unosa

Izrađene su sa neznatno koničnim kutlom koji sprijeda ima izuzetno stilizovano ljudsko lice sa naznačenim brkovima i polukružićima oko srcolikog dvosrukog rubam na cijevima eliptičnog presjeka s gornje strane desno je 6 rupica, lijevo 2 rupice, a po jedna je rupica urezana u bočne ploke svake cijevi na kraju, sa stražnje strane na kutlu i cijevima ispisana su slova KVP, na kutlu su još ispisana slova OBR, a na cijevima nejasan datum, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,223 m

Stanje predmeta/očuvanost

Neoštećene

Datum sakupljanja

Mjesto

Podaci o darodavcu

Ivka Jadronja

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti