Diple

Unos

Naziv unosa

Diple

Opis unosa

Cijevi dipli su uske, a presjek im je zajedno polukružan, desna cijev ima 6 rupica i 1 sa strane, a lijeva ima samo 1 dole, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,18 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nema kutla ni piskove

Datum sakupljanja

Republika

Bosna i Hercegovina

Podaci o darodavcu

Dušan Maleš

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti