Zurna

Unos

Naziv unosa

Zurna

Opis unosa

Sastoji se od cijevi koja se dole širi u mali konus, a neznatno se proširuje i na gornjem kraju, cijev je potpuno okrugla, u jednom redu bliže gornjem kraju ima 7 rupica, a ispod njih tri reda manjih sa tri rupice, bočni kraj ima po dvije rupice, jedna jerupica sa stražnje strane, rukotvorine od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,31 m

Stanje predmeta/očuvanost

Oštećeno je konično proširenje na donjem kraju. Nedostaje uži lučni komad drveta.

Datum sakupljanja

Mjesto

Republika

Bosna i Hercegovina

Podaci o darodavcu

Ibro Šugić

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti