Zurna

Unos

Naziv unosa

Zurna

Opis unosa

Sastoji se od cijevi koja se u donjem dijelu širi u mali konus, samo se više proširuj na donjem kraju, u donjem dijelu su uz rub jedva vidljiva 2 prstena, cijev je potpuno okrugla, ima u jednom redu bliže gornjem kraju 7 rupica, a ispod njih tri reda manjih srednji sa 3, a bočni sa po dvije rupice, jedna je rupica sa stražnje strane.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,31 m

Stanje predmeta/očuvanost

Veoma oštećeno proširenje na donjem dijelu, a čitava je svirala napukla skroz, pa je po sredini uvezana žicom.

Datum sakupljanja

Mjesto

Republika

Bosna i Hercegovina

Način nabavke

Poklon od Ladislava Ratarića

Podaci o darodavcu

Ladislav Ratalić

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti