Gusle

Unos

Naziv unosa

Gusle

Opis unosa

Sastoje se od vrata osmerougaonim presjekom i polueliptičnim korpusom na čijoj stražnjoj strani je 8 dubačkih žljebova (sa po 4 sa svake strane), u sredini je okrugli otvor, na vrhu vrata dvoje su glave, gornja glava je sa rogovima, a dio na kojem sijede ima trolisnu djetelinu, vijak ima pljosnatu glavu ovalnog presjeka, gudalo sa ručke savija se u malom luku, a zatim je ravno. Rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,77 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaju strune na guslama i gudalu i čivija na gudalu.

Datum sakupljanja

Mjesto

Han Kola (okolina Banja Luke)

Opstina

Republika

Podaci o darodavcu

Božo Malbačić

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti

Skupovi unosa

[Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova] [Bez naslova]