Gusle

Unos

Naziv unosa

Gusle

Opis unosa

Sastoje se od duguljastog korpusa koji ima presjek polovine osmerougla, vrat je osmerougaonog presjeka i na vrhu ima veliku glavu sa rogovima čiji su krajevi savijeni naprijed, iza glave je proširenje s prstenom koji lezi okomito na korpus, gudalo nije lučno, savija se od ručke i ima rašljastu čiviju, presjek gudala je romboidan, gornje plohe gudala, vrat, glava sa rogivima i veliki dio korpusa ornamentisan je oblim zupcima u okomitim nizovima, a na korpusu ima još cik-cak linija te urezanih i po urezu tačkicama obilježenih likova u obliku trokuta, polukrugova, srcelikih i C motiva, proboj je u obliku četvrolisne djeteline, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,65 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaje struna na guslama i gudalu

Datum sakupljanja

Opstina

Republika

Republika Srpska

Podaci o darodavcu

Božo Malbašić

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti