Gusle

Unos

Naziv unosa

Gusle

Opis unosa

Sa duguljastim eliptičnim korpusom koji ima presjek u obliku polovine osmerougla,vrat je sa stražnje strane obao, a sa prenje ima 4 brida, vijak ima ravnu glavu prizmatičnog oblika. Gudalo je lučno ali tesano, ima malu rašljastu čiviju, presjek mu je oblika petougla, ukrašeno je na bočnim plokama sa po dva reda urezanih polukrugova, a isti se motiv ponavlja na vratu i korpusu, korpus ima krsni prorez a koža 5 rupica, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,73 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaje struna na korpusu i gudalu, a korpus je sa stražnje strane pri vrhu iz vrat popravljeni kalofonijem.

Datum sakupljanja

Republika

Bosna i Hercegovina

Način nabavke

Kupljeno od Dušana Maleša

Podaci o darodavcu

Dušan Maleš

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti