Gusle

Unos

Naziv unosa

Gusle

Opis unosa

S plitkom ovalnim korpusom koji s donje strane ima 4 brida, vrat je osmerougaonog presjeka, na vrhu ima glavu s malo natrag savijenim rogovima,, iza glave veliki prsten, čivija ima na vrhu polu mjesečaste rašlje kao i čivija na gudalu koja je rwvna i ima presjek u obliku romba, na gornjim je plokama ukras od utisnutih polukružića, gusle nisu ornamentisane, izrez na korpusu u obliku metalnog krsta, korpus završava dole savijenim kljunovima, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Dužina predmeta

0,61 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaju strune

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti