Gusle

Unos

Naziv unosa

Gusle

Opis unosa

Sa veoma plitkim kruškolim korpusom, vrat ima na vrhu dvije uske plastične glave sa ogromnim vitičastim rogovima, plastičnim viticama za glavu, plastičnim figurama zečeva, ispod glave reljefna ljudska figura i sprijeda grana, glava čivije imitira glavu filigranske igle sa koje visi drveni lančić, gudalo je lučno izvedeno u obliku čivije, plastično je izvedena čivija na prednjem dijelu vrata, ostali motivi na guslama su reljefni, geometrijski, udubljene u ploke pokrivene tačkicama, na stražnjoj strani je grb Srbije, gusle pravio Drago Živojević, 1931. godine, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

0,76 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaju strune

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti