Gusle

Unos

Naziv unosa

Gusle

Opis unosa

Sa plitkim ovalnim korpusom, korpus je u donjem dijelu obao, samo ima stepenasto istaknut unutrašnji dio, vrat ima presjek polovine dvanaesterougla i na vrhu malo naturalističko ljudsko poprsje, čivija je rašljasta, a jedna je rašlja kraća i probušena da se veže gudalo, gudalo je lučno napravljeno od grane, vrat je ukrašen rovašenim rubovima i cik-cak linijama i redovima, korpus je sa dva prstena, većih i manjih rozeta, a prostor između rozeta sastoji se od rovašenih zubaca, kora ima 11 rupica u obliku krsta., rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,60 m

Mjesto

Republika

Bosna i Hercegovina

Napomena

Podaci o lokalitetu i prodavaocu uneseni su u stari inventar olovkom.

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti