Gusle

Unos

Naziv unosa

Gusle

Opis unosa

Sa ovalnim korpusom, ovalnu liniju slijede 3 duboka žlijeba koji su jedini ukras donje strane korpusa, presjek je krstolikog oblika, vrat je sa stražnje strane obao, a sa prednje ima 4 brida, na vrhu ima veliki plastični ukras, najprije u obliku polukruga s krstom na poboj i reljefnim licem sprijeda, a na samom je vrhu konjska glava s vratom, čivija ima dugi pljosnati držak, proširuje se u obliku romba, a završava se krugom u kome je krst na poboj, vrat iznad njega ornamentisan je pojasima rovašenih zubaca, cik-cak linija, šrafiranim rombovima i trokutom, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

0,77 m

Mjesto

Bosanski Petrovac

Opstina

Bosanski Petrovac

Republika

Bosna i Hercegovina

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti