Tambura, Saz

Unos

Naziv unosa

Tambura, Saz

Opis unosa

Tambura duguljasta kruškolikog korpusa i veoma dugog vrata koji se na vrhu ?? Čivije su oblika slova T, a treba ih biti 8. Prednji dio vrata ukrašen je umetanjem 11 sedefnih puceta (dugmad za nošnje).

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Dužina predmeta

1.40 m

Stanje predmeta/očuvanost

Neke čivije nedostaju , a neke su polomljene (ispravne su samo 3), nedostaju žice, jedno ukrašeno dugme, oštečen je vrat, a na jednom mjestu ukrpljeni korpus.

Datum sakupljanja

Republika

Bosna i Hercegovina

Podaci o darodavcu

dr. S. Sielski

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti