Tambura

Unos

Naziv unosa

Tambura

Opis unosa

Sa velikim korpusom čija je ploka poluovalnog oblika, a sa stražnje strane je skošen, vrat je dosta dugačak i tanak, ima otvore sa 6 vijaka, na površini korpusa je 10 rupica, 6 rupica je spojeno zajedno crtom koja se račva na oba kraja (vodoravnim), a 4 rupice spojene okomitom crtom koja se kod svake rupice grana, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

1,22 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaju žice i sve čivije osim jedne. Korpus je napuknut.

Datum sakupljanja

Republika

Bosna i Hercegovina

Podaci o darodavcu

dr. S. Sielski

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti