Tambura

Unos

Naziv unosa

Tambura

Opis unosa

Sastoji se od uskog korpusa čija ploha ima oblik vesla, sa donje strane je korpus skošen, 8 rupica je poredano u 2 grupe po 4, na vrhu je motiv krsta ili romba, vrh vrata ima s gornje strane 4 brida i u njemu je 5 rupica za vijke, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

1,10 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaju 3 vijka i žice.

Datum sakupljanja

Mjesto

Opstina

Republika

Republika Srpska

Podaci o darodavcu

dr. S. Sielski

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti