Tambura

Unos

Naziv unosa

Tambura

Opis unosa

Sastoji se od korpusa čija ploha ima oblik veoma uskog vesla, sa donje strane je korpus skošen, na površini ima 5 rupica, vrat se suzuje, postoje otvori sa 4 vijka, sa jedne strane korpusa oko rupice urezani su sitni otisci poput 4 lista djeteline. rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

1,05 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaju čivije osim jedne i odlijepljena je ploča na korpusu.

Datum sakupljanja

Mjesto

Opstina

Republika

Republika Srpska

Podaci o darodavcu

Suljo Kapidčić

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti