Tambura

Unos

Naziv unosa

Tambura

Opis unosa

Sastoji se od korpusa čija ploka ima oblik vesla , a sa donje strane korpusa je skošen, ploča korpusa ima 10 rupica, 6 rupica je spojeno vodoravno crtom koja se račva na oba kraja, rubovi ploče ukršteni su klinovima, vrat je na lraju skošen i probušen, a ima i 4 otvora za kuke. Rukotvorina od drvata.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,55 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaju 3 vijka i žice.

Datum sakupljanja

Republika

Bosna i Hercegovina

Podaci o darodavcu

dr. S. Sielski

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti