Tambura

Unos

Naziv unosa

Tambura

Opis unosa

Sa uskim duguljastim korpusom koji straga oštro skošen, stražnji dio pada od šiljaka strmo i oblo, vrat je probušen i ima 3 vijka, dva vijka su oblika slova T, jedan vijak je malo rašljast, ukrašen je jednostrukim i dvostrukim crticama, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,57 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaje jedan dugi, uski komad ploče nad korpusom.

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti