Tambura

Unos

Naziv unosa

Tambura

Opis unosa

Sastoji se od ovalnog korpusa (glave), korpus je s donje strane unaokolo zaobljen, na vrhu ima dva brida, ploča ima 8 rupica poredanih u redove po jedna ili dvije, na vrhu vrata iz jednog komada je izrezan mali prsten, za vijke imaju samo 2 otvora, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Polovina XX vijeka

Dužina predmeta

0,64 m

Stanje predmeta/očuvanost

Nedostaju vijci i žice, ploča je vezivana za korpus.

Datum sakupljanja

Mjesto

Miloševići (Ivanjska)

Opstina

Republika

Republika Srpska

Podaci o darodavcu

Stijo Josipović

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti