Gusle

Unos

Naziv unosa

Gusle

Opis unosa

Izrađene od javorovog drveta iz jednog dijela, ukrašene su drvorezom, sa bočnih strana ima 5 motiva u svakom je po 6 đinđuva po jedna u sredini, a po 5 u kružnici, na završetku vrata sa prednje strane izrađen je grb SFRJ, a sa zadnje strane SR BiH, na sredini vrata sa bočnih strana dodata su krila, s prenje strane je lik druga TITA, a sa druge strane tekst: "Druže Tito mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo", a na drugom je lik Njegosa i na poleđini tekst: "Oj svijetla majska zoro, majko naša Crna Goro". na poleđini kašike urezan je lik Mladema Stojanovića, a na drugoj Save Kovačevića. ispod likova su njihovi inicijali, a ispod njih su likovi ovnova. na sredini je petokraka u čijem središtu je veća rupica a 5 je manjih na kracima zvijezde. Koža na kašiki je janjeća i na njoj je izbušeno 5 rupica - guslanica, jedna u sredini i po 2 u horizontali i vertikali. Kožica je pričvršćena drvenim čavlima. Konjić je od tvrdog drveta, gudalo je od istog drveta na završetku je glava konja, a dužinom je izrezbarena zmija. Strune su od nailon konca - silka, rukorvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Polovina XX vijeka

Stanje predmeta/očuvanost

Samo postoji gudalo

Datum sakupljanja

Mjesto

Opstina

Republika

Republika Srpska

Način nabavke

Kupljene od Stajčić Ilije

Podaci o darodavcu

Ilija Stajčić

Napomena

Izrađena od drveta, tehnika ukrašavanja drvorezom.

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti