Šargija sa 4 žice

Unos

Naziv unosa

Šargija sa 4 žice

Opis unosa

Izrađena iz jednog komada od bijelog javora, na korpusu je jelova daščica sa jednom rupom u sredini. Korpus je ovalnog izgleda. Rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

0,81 m

Mjesto

Golubić (okolina Bihaća)

Republika

Bosna i Herecegovina

Materijal ili tehnika

Izrađena od drveta (bijelog javora i jelove daščice) dužina šargije 81cm. Korpus dug 26cm, dubok na sredini 9,5cm, širok na sredini 15,5cm. Izradio je 1943. godine Ivankić Gabre Mirko i svirao na veselju I zasjedanja AVNOJ-a.

Način nabavke

poklon Muzeju 29.3.1987. godine od Ivankić Gabre Mirka

Podaci o darodavcu

Ivankić Gabre Mirka, rođenog 1930. godine iz Golubića.

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti