Tambura trožica

Unos

Naziv unosa

Tambura trožica

Opis unosa

Izrađene od javorovog drveta u jednom komadu sa malim korpusom. Na korpusu je 8 rupica i sa bočne lijeve strane korpusa 1 rupica. Vrat je uz korpus širok 2,5cm a na kraju svega 2cm.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Širina predmeta

korpus 0,105 m

Dužina predmeta

korpusa 0,24 m, vrat sa "masinom" 0,50 m

Debljina predmeta

dubina korpusa 0,8 m

Datum sakupljanja

Mjesto

Sitnica, Zmijanje

Republika

Republika Srpska

Materijal ili tehnika

Izrađena od drveta (javora)

Način nabavke

Kupljeno od Mačkić (Vlado) Slobodana

Podaci o darodavcu

Mačkić (Vlado) Slobodan, rođen 1937. godine, Sitnica, izrađivač.

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti