Dvojnice, svirala

Unos

Naziv unosa

Dvojnice, svirala

Opis unosa

Izrađene su od bijelog jasena. Jedna cijev ima 4, a lijeva 3 rupice. Desna cijev je na završetku umotana žicom (zaštićena pukotina), gornja ploha između glasnica i rupica za tonove ukrašena je rezbarenjem, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Polovina XX vijeka

Dužina predmeta

0,335 m

Mjesto

Republika

Bosna i Hercegovina

Materijal ili tehnika

Izrađena od bijelog jasena, tehnika ukrašavanja rezbarenjem.

Način nabavke

Poklon Muzeju od Kaiš (Jovo) Žarka

Podaci o darodavcu

Kaiš (Jovo) Žarka, rođenog 21.04.1989. godine iz Gornje Sanice.

Napomena

Svirale je naslijedio od svog strica Miloša prije 18 godina, a iste je pravio Mijatović Nikola iz sela Crnovođe kod Sanskog Mosta.

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti