Truba

Unos

Naziv unosa

Truba

Opis unosa

Izrađena iz jednog dijela, kora je spiralno savijena u obliku trube, na donjem završetku pričvršćena je sa glogovim trnom, da se ne razmota, gornji završetak trupa je ujedno i pisak. To je čobanska svirala.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

0,47 m

Opis predmeta

Donji otvor širok 0,03 m

Datum sakupljanja

Mjesto

Republika

Bosna i Hercegovina

Materijal ili tehnika

Izrađena od ljeskove kore.

Način nabavke

Poklon Muzeju od autora Mihić (Gojko) Dusan-Dujo

Podaci o darodavcu

Mihić (Gojko) Dusan-Dujo, rođenog 1941. godine.

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti