Bugarija sa 4 žice

Unos

Naziv unosa

Bugarija sa 4 žice

Opis unosa

Glava i vrat bugarije izrađen od javorovog drveta, a kuka je od hrastovine, pričvršćena za kraj vrata sa dva drvena klina. Ima 8 perdi izrađenih od bakarne žice. Na glavi je saščica od šperploče sa jednom većom rupom (Glasnicom), a glava je u obliku osmice, donja strana glave je ravna, rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

0,22 m

Opis predmeta

Glava : dužina 0,22 m, širina: 0,15 m, debljina: 0,045 m, vrat: dužina: 0,28 m, debljina: 0,03 m, kuka: dužina: 0,10 m.

Datum sakupljanja

Mjesto

Republika

Bosna i Hercegovina

Materijal ili tehnika

Od drveta (javora, hrastovine), ukras od paljenih linija i pravougaonika.

Način nabavke

Muzeju poklonio Srdić (Josip) Branko, rođen 1929. godine

Podaci o darodavcu

Srdić (Josip) Branko, rođen 1929. godine iz Gornje Sanice

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti