Šargija sa 4 žice (mala)

Unos

Naziv unosa

Šargija sa 4 žice (mala)

Opis unosa

Glava izrađena od drveta mlječike, a vrat od bijelog javora. Čivije su od tvrdog drveta, konjić i kobiliva su od hrastovine. Ima 11 perda izrađenih od žice. Daščice na glavi sa 1 rupicom (glasnocom) je od lipovine. Rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Kordofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

0,58 m

Opis predmeta

Glava: dužina: 0,19 m, širina: 0,12 m, dubina 0,5 m. Vrat: dužina: 0,28 m, širina:0,028 m, dubina: 0,025 m, kuka dužine 0,11 m.

Datum sakupljanja

Opstina

Republika

Republika Srpska

Materijal ili tehnika

Izrađena od drveta (mlječike, javora, hrastovine)

Način nabavke

Poklon Muzeju od Marušić (Ivan) Vlada iz Ivanjske

Podaci o darodavcu

Marušić (Ivan) Vlado

Napomena

Šargiju napravio 1023. godine Marušić (Pavo) Ivo, rođen 1907. godine

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti