Dvojnice

Unos

Naziv unosa

Dvojnice

Opis unosa

Izrađene od jasena, na desnoj strani su 4, a na lijevoj 3 otvora - glasnice, prednja strana je ukrašena duborezačkom ornamentikom, na gornjoj strani to su kvadratična polja u kojima su duborezi 5 krugova sa rupicom u sredini. U svakom uglu kvadratića su mali krugovi sa rupicom u sredini. veliki krugovi su oivičeni sa malim polukrugovima sa rupicom u sredini, na zadnjoj strani sa nizom rupica upisano je S.R. KRAJINA 93. Rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Dužina predmeta

0,35 m

Datum sakupljanja

Republika

Republika Hrvatska, nekada R. Krajna

Materijal ili tehnika

Izrađene iz jednog komada drveta (bijelog jasena), po darodavcu ovo je bukovački instrument izrađen u selu Žegar.

Način nabavke

Poklon Muzeju od Bjelanović (Radoslav) Janka

Podaci o darodavcu

Bjelanović (Radoslav) Janko