Diple

Unos

Naziv unosa

Diple

Opis unosa

Prema obliku tipa pripadaju žegarskom tipu ( sjeverno dalmatinskom), to su dvostruke diple, izrađene su iz dva dijela, gornji dio je kutla, a donji dvojnica, kutla je sa prednje strane duborezom ukrašen sa likom ženskog lica, na donjem dijelu sa prednje strane i na desnoj strani je 6 rupica - glasnice i na lijevoj 2 rupice, pri samom kraju sa svake bočne strane je još jedna rupica, glasnice u gornjem dijelu u unutrašnjosti kutla su dva jezika - piska, na zadnjoj strani u nizu rupica ispisano je R.S. KRAJNA 93. Rukotvorina od drveta.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Aerofoni instrument

Vrijeme nastanka

Dužina predmeta

0,24 m

Datum sakupljanja

Republika

Republika Hrvatska, nekada R. Krajna

Materijal ili tehnika

Izrađena iz dva dijela, kutla i svirale, po kazivanju darodavca izrađene u u selu Žegar.

Način nabavke

Poklon Muzeju od Bjelanović (Radoslav) Janka

Podaci o darodavcu

Bjelanović (Radoslav) Janko