Stočno zvono (klepka)

Unos

Naziv unosa

Stočno zvono (klepka)

Opis unosa

Izrađeno od kovanog željeznog lima, kvadratičnog oblika, sa strana je rastavljeno klincima s glavama, uglovi su gore previjeni, za žicu je privezano bato, bato ima dužinu kao zvono, držak je savijen u žicu.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Idiofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Mjesto

Vlatkovići (Imljani)

Republika

Bosna i Hercegovina

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti