Kelpalo

Unos

Naziv unosa

Kelpalo

Opis unosa

Debela daska, šesterougaonog oblika, u sredini uže strne probušena je i kroz rupu provučena metalna kuka, iz klepalo su dva drvena kladiva, jedan čekić ima valjkastu, a dugi ciše stožastu glavu, grubo su otesani.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Idiofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Širina predmeta

0,15 m

Dužina predmeta

0,67 m

Mjesto

Opstina

Republika

Republika Srpska

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti