Talambas

Unos

Naziv unosa

Talambas

Opis unosa

Izrađen je od bronze, sa kajišom za lupanje u obliku zdjele preko koje je razapeta ovčija, kozja ili jareća koža.

Naziv zbirke

Etnomuzikologija

Kod zbirke

Tradicionalni muzički instrumenti

Kategorija

Membranofoni instrument

Vrijeme nastanka

Početak XX vijeka

Mjesto

Opstina

Republika

Republika Srpska

Predmet je publikovan

U katalogu Tradicionalni muzički instrumenti, iz zbirke etnološkog odjeljenja muzeja Republike Srpske

Katalog

Tradicionalni muzički instrumenti