Unos

Vrsta je tačno Anas crecca L. 1758. – patka krža (krkavac)
Napredna pretraga