Unos

Vrsta je tačno Larus ridibundus L. 1766. – riječni galeb
Napredna pretraga