Unos

Katalog je tačno br. 55: Sljepić Anguis fragilis Linnaeus, 1758; Autor eksponata Borivoje Žuža, muzejski konzervator, taksidermista. (Orig. fot. B. Gašić.)
Napredna pretraga