Mali dio našeg kataloga

 • Jez, jaz Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

 • Odbitak

  Odbitak je neposredni proizvod okresivanja jezgra od kamena ili nekog drugog minerala. Mogao se upotrebljavati za obavljanje različitih djelatnosti, a naknadnim obrađivanjem pretvaran je u oruđe odgovarajuće namjene
 • Zurna

  Sastoji se od cijevi koja se dole širi u mali konus, a neznatno se proširuje i na gornjem kraju, cijev je potpuno okrugla, u jednom redu bliže gornjem kraju ima 7 rupica, a ispod njih tri reda manjih sa tri rupice, bočni kraj ima po dvije rupice, jedna jerupica sa stražnje strane, rukotvorine od drveta.
 • Postruška

  Postruška je odbitak koji je najčešće retuširan na jednoj strani. Služila je za obavljanje raznih poslova, posebno pri obradi ulov ljenog plijena.
 • Anas crecca L. 1758. – patka krža (krkavac)

 • Perdix perdix (L.) 1758. – poljska jarebica

 • carić

 • Konstans (337-350)

  A : DN CONSTANS PF AVG Bista imperatora sa dijademom na desno. R : FEL TEMP REPARATIO SIS Feniks na stijeni.
 • Dvojnice

  Razmaknute cijevi spojene uz posljednje rupice tankom plikom koja završava šiljkom, cijevi su osmerougaonog presjeka, po uskim plokama ukrasi su rovašeni sitnim oblim zupcima, a na širim plokama ukras je od redova sa kosim crticama i rovašenim nazubljenim linijama, te 2 grančice. ispod piskova na kvadratu je motiv od dva para kuka ili kosog krsta sa kukama, a iznad piskova je romb sa krstom, motivi su sitni i gusti od crnog javora, rukotvorina od drveta.
 • Rukav

  Od domaćeg lanenog platna krojen, rukav šiven, vezen je tehnikom veza "provlak" i "prutačkom", sredina "potkić". Sredina rukava izvezena u formi pravougaonika krojena sa izvezenim motiva Ž i sa kukicom oko pravougaonika, na vrhu rukava prišiven "potkić" i dva široka traka crvenog maveza.
 • Kutnjaci pragoveda

  Pragovedo (lat. Bos primigenius) je predak domaće stoke, izumrla vrsta velikih divljih goveda koja su naseljavala Evropu, Aziju i Sjevernu Afriku. Izgled im je rekonstruisan na osnovu skeletnog materijala, istorijskih opisa ali i na osnovu praistorijskih pećinskih crteža. Bio je jedan od najvećih biljojeda u postglacijalnoj Evropi. Veličine su im varirale u zavisnosti od regiona a pojedinci su dostizali i težinu od oko 700 kg, ali i do 1500 kg.
 • Dugme

  Zelenkastosmeđa patina.Okruglo dugme sa reljefnim ukrasom
Pretražite cijeli katalog