Mali dio našeg kataloga

 • Šargija sa 4 žice

  Izrađena iz 3 dijela, glava od mlječike, vrat od javora a kuka sa kiševima (čivije) od jasena. 12 perda su od žice, daščica na glavi je od lipe i na njoj je jedna veća i dvije manje sa strana rupice (glasnice). Konjić i kobilica su od tvrdog drveta. Glava i kuka ofaebane su smeđom bojom, na gornjoj strani crata, između perda, ukopane su tru pločice kvadratičnog oblika i bijele boje, rukotvorina od drveta.
 • Matija II (1612-1619)

  A : MAT D G RO I S A GE HV B R , K – B U sredini kraljevski grb sa dva polja. R : PATRO HVNGA 1616 Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
 • crvendać

 • Odbitak

  Odbitak je neposredni proizvod okresivanja jezgra od kamena ili nekog drugog minerala. Mogao se upotrebljavati za obavljanje različitih djelatnosti, a naknadnim obrađivanjem pretvaran je u oruđe odgovarajuće namjene
 • Mahmud II (1808-1839)

  A: Tugra sultana Mahmuda II. R : Kovano 27 godine, u Konstantiniji, 1223. (AH)
 • Linjak Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

 • Kraljevina Jugoslavija 1929.

 • Ošve

  Od domaćeg lanenog platna krojen, tehnika veza krstačka i provlak, vezene vunom tamnoplave boje, prsa sa ženske košulje vezene sa vanjskih strana u obliku motiva "kukica" i položenos slova S, zatim stilizovani rombovi od kojih je svaki sastavljen od 4 trokuta, koji su poprijeko presječeni bijelom prugom.
 • Naušnica sa šupljim jagodama

  Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, sa dvije petlje na jednom kraju i kukicom na drugom kraju. Na kariku, između ove dvije petlje, navučena je masivna bikonična jagoda, sastavljena od dvijepolovine.
 • Fibula

  Zlatnosmeđa patina, dužina luka 5 cm, dužina spiralne konstrukcije 8 cm. Ranolatenska, fragmentovana fibula tipa Sanski Most, lokalna varijanta čertoza oblika sa spiralnom konstrukcijom, ima pločasti luk, ukrašen uzdužnom kanelurom, sa plastičnim kuglastim završetkom. Spiralna konstrukcija sastavljena je od dvostrukog niza cevastog spiralnog navoja, delimično oštećenog, i jednostrukog niza žičanih petlji. Nedostaju pločasti privesci, viseći dodaci na petljama.
 • Tringa hypoleucos L. 1758. – polojka

 • Sterna albifrons Pall. 1764. – mala čigra

Pretražite cijeli katalog