Mali dio našeg kataloga

 • Rudolf II (1576-1612)

  A : RVD II RO I S AV G H B R U sredini kraljevski grb sa pet polja. R : PATR 1596 HVNG , K – B Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
 • Dugme-privjesak

  Puno liveno dugme-privjesak, bikonične forme sa masivnom petljom ukrašeno sa donje strane radijalno postavljenim urezima.
 • Fibula

  Zlatnosmeđa patina.Poznohalštatska, fragmentovana jednopetljasta lučna fibula, čertoza tipa, sa tri plastična zadebljanja na luku, ima pločastu nogu sa dvostrukimplastičnim dugmetom.
 • Kraljevina Jugoslavija 1936.

 • Maksimilijan II (1564-1576)

  A : MAX II D G E RO I S AV G HV B R , 1573 U sredini kraljevski grb sa pet polja. R : PATRONA VNGARIE , K – B Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
 • Strugač

  Strugači su odbici ili sječiva koja su najčešće duboko retuširani na njihovom kraju. Pretpostavlja se da su korišteni za obradu životinjskog krzna i kože.
 • Franc Jozef (1848-1916)

  A : FERENCZ JOZSEF I K A CS ES M H S D O AP KIR U sredini glava cara na desno. R : 1 , KORONA , 1894 Iznad je kruna Sv. Stefana, okolo vijenac.
 • Franc Jozef (1848-1916)

  A : FERENCZ JOZSEF I K A CS ES M H S D O AP KIR U sredini glava cara na desno. R : 2 , KORONA , 1913 Iznad kruna Sv. Stefana sa dva serafima, ispod je vijenac.
 • Velika ramena kost pećinskog medvjeda

  Pećinski medvjed (lat. Ursus spelaeus) Je izumrla vrsta medvjeda koja je živjela tokom gornjeg pleistocena. Pećinski medvjed je bio većeg rasta, zubi su bili prilagođeni hrani biljnog porijekla i imao je izbočinu na čeonom dijelu lobanje. Ostaci pronađeni u Evropi uglavnom pripadaju jedinkama koje su uginule tokom hi-bernacije, starijim jedinkama ili mladuncima, prema čemu se zaključuje da pećinski medvjed nije bio čest plijen čovjeka.
 • Privesak

  Zelenkastozlatna patina,privesak u obliku praporca sa nožicom,raščlanjenog tela,čiji centralni dio čini šuplja kugla sa vertikalnim prorezima,glava je polumesečasta, a nožica vretenasta
 • Naušnica tipa jednostavne karike

  Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,na koju je navučena jednočlana perla od žućkaste staklene paste. Krajevi karikepreklapaju se i ravno su odsječeni. Karika je pozlaćena.
 • Sa planine

  Rukopis
Pretražite cijeli katalog