Mali dio našeg kataloga

 • Podiceps cristatus (L.) 1758. – ćubasti gnjurac

 • Šiljak

  Šiljak je oruđe izrađeno na odbitku ili sječivu, a retušem je dobijen šiljasti oblik.
 • Grozdolika naušnica

  Grozdolika naušnica sa vijencem od krupnih granula na privjesku, sa manje izraženim produžetkom i sa po dva bočna koljenca na lukovima, izrađena u, veoma grubo izvedenoj, tehnici imitacije granulacije.
 • Fibula

  Zelenkastozatasta patina.Poznolatenska lučna fibula tipa Jezerine, sa glavom od kratkog spiralnog navoja i unutrašnje tetive, ima pločasti luk, dimenzija 3 x 1,2 cm, ukrašen kanelurama. Na nozi je prstenasto zadebljanje, a trapezasti držač igle jeoštećen
 • Phalacrocorax pygmaeus (Pall.) 1773. – mali vranac (kormoran)

 • Bošča

  od kupovnog pamučnog platna krojena iz jednog komada, tehnika veza krstačka i zrnče, vezena vunom tamnoplave boje, u uglu stilizovan ornament izvezen u obliku kvadrata, vez optočen modrom čohom, a po sredini čohe prišivena kupovna čipka, a na ivici čohe bijela kerica, na uglu veza jedna kićanka od crnog svilenog konca, a na uglu maveza 7 kićanki, nose je udaze žene na glavi.
 • Sječivo

  Sječivo je odbitak čija je dužina dva puta veća od širine. Najčešće je pravilne forme, paralelnih ivica i sa paralelnim negativima prethodno odbijenih sječiva
 • Narukvica

  Zelenkastozlatna patina, širina trake 7-8 mm.Narukvica spiralnog tipa, izrađena od trakastog lima, ima 3 navoja i jedanzavršeta u obliku petlje.
 • Okupirana Srbija 1941.

 • Rukav

  Od domaćeg lanenog platna krojena, rukom šiven, vezen krstačkom tehnikom veza, sredina rukava izvezena od pet ornamenata stilizovanih u krst međusobno povezanih grančicama. Po vr rukava su dvije modre čohe između kojih je bordura sastavljena od položenih ornamenata slova S i X.
 • Dlijeto

  Dlijeto je uska alatka sa kratkim sječivom koja je služila za graviranje ili uklinjavanje. Nastala je tako što se pomoću jednog ili više udara uzdužno otklanja dio ivice odbitka ili sječiva.
 • Ferdinand I (1527-1564)

  A : FERDINAND D G R VNG 1545 U sredini kraljevski grb sa pet polja. R : PATRONA VNGARIE , K – B Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
Pretražite cijeli katalog