Mali dio našeg kataloga

 • Naušnica

  Naušnica izrađena od deblje žice, stanjene na krajevima, od kojih je jedan savijen u obliku kukice, a drugi raskucan i savijen u obliku petlje. Na kariku je navučena jagoda u vidu dvije spojene ažurirane rozete i pomoću namotaja filigranske žice fiksirana na sredini donjeg dijela karike. Na sredini bočnih strana karike nalazi se po jedno koljence od namotaja filigranske žice, od kojih je jednim fiksiran donji, savijeni dio petlje.
 • Franc II (1792-1835)

  A : FRANC II D G R I S A GERM HV BO REX U sredini bista cara na desno, okolo vijenac. R : ARCH AVST D BVRG LOTH M D HET 1793 , 20 U sredini okrunjeni dvoglavi orao.
 • Postruška

  Postruška je odbitak koji je najčešće retuširan na jednoj strani. Služila je za obavljanje raznih poslova, posebno pri obradi ulov ljenog plijena.
 • Justinijan I (527-565)

  A : DN IVSTINIANVS PP AVC Bista imperatora sa dijademom i oklopom. R : U sredini M iznad i desno krst, lijevo zvijezda, ispod G , u odsječku CON.
 • Leopold I (1658-1705)

  A : LEOPOLD DG EL R I S A G H B REX , XV U sredini bista cara na desno. R : ARCHI DUX AUST DUX BURG 1663 , G – H U sredini okrunjeni dvoglavi orao.
 • Skobalj, škobalj, podust Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

 • Fibula

  Lengerasta fibula sa oprugom na glavi od trinaest spiralnih navoja, spoljašnjom tetivom i potpornom pravougaonom pločicom, ukrašenom urezima. Luk je na početku proširen u vidu lengera, čiji se krajevi završavaju malim zadebljanjem. Luk se prema stopi sužava i na prelasku u nju nalazi se profilisano zadebljanje. Na kraju stopeje loptasto ispupčenje sa trnom na vrhu.
 • Dvojnice

  Na lijevoj strani su 4, a na desnoj 3 otvora, kraj lijeve stane je omotan (zaštićen) žicom a desni kraj je oštećen. Lijevi pisak nedostaje.
 • Fibula

  Zelenkastozatasta patina.Poznolatenska lučna fibula tipa Jezerine, sa glavom od kratkog spiralnog navoja i unutrašnje tetive, ima pločasti luk, dimenzija 3 x 1,2 cm, ukrašen kanelurama. Na nozi je prstenasto zadebljanje, a trapezasti držač igle jeoštećen
 • Torkvesi-ogrlice

  Zlatna patina, masivna ogrlica tordiranog tijela i glatkih krajeva,koji se završavaju petljama, razmak između krajeva 7 cm
Pretražite cijeli katalog
Prev | Naredna