Mali dio našeg kataloga

 • Koncert za violinu i orkestar

  Rukopis
 • Rukav

  Od domaćeg lanenog platna krojen, rukom šiven, vezen domaćom vunom čivitli boje, pri dnu prišivene čivitli potkite. Sredina rukava izvezena od pet pravpugaonika cvijetnog motiva. Povrh rukava prišivena dva traka modre čohe između kojih je vezena bordura od duplih kuka.
 • Velika ramena kost pećinskog medvjeda

  Pećinski medvjed (lat. Ursus spelaeus) Je izumrla vrsta medvjeda koja je živjela tokom gornjeg pleistocena. Pećinski medvjed je bio većeg rasta, zubi su bili prilagođeni hrani biljnog porijekla i imao je izbočinu na čeonom dijelu lobanje. Ostaci pronađeni u Evropi uglavnom pripadaju jedinkama koje su uginule tokom hi-bernacije, starijim jedinkama ili mladuncima, prema čemu se zaključuje da pećinski medvjed nije bio čest plijen čovjeka.
 • Dvojnice

  Razmaknute cijevi spojene uz posljednje rupice tankom plikom koja završava šiljkom, cijevi su osmerougaonog presjeka, po uskim plokama ukrasi su rovašeni sitnim oblim zupcima, a na širim plokama ukras je od redova sa kosim crticama i rovašenim nazubljenim linijama, te 2 grančice. ispod piskova na kvadratu je motiv od dva para kuka ili kosog krsta sa kukama, a iznad piskova je romb sa krstom, motivi su sitni i gusti od crnog javora, rukotvorina od drveta.
 • Fibula

  Zelenkastosmeđa patina.Fibula srednjolatenske sheme, jednostrane spiralne konstrukcije, delimično oštećene, ima masivni čunasti luk i posuvraćenu nogu, ukrašenu plastičnimstilizovanim zoomorfnim motivom (pužić) i kombinacijom kuglastih i prstenastih zadebljanja. Pločasti držač igle ukrašen je urezanim trougaonim motivom i pseudotordiranjem.
 • Kraljevina SHS 1919.

 • Naušnica

  Naušnica izrađena od deblje žice, kružnog presjeka, stanjene na krajevima, od kojih je jedan savijen u obliku petlje, a drugi u obliku kukice. Na kariku su navučene tri jagode, sastavljene od po dvije spojene polukalote, površina prekrivenih imitacijom granula. Jagode su sa obje strane fiksirane namotajima žice.
 • Dio lobanje pećinskog medvjeda

  Pećinski medvjed (lat. Ursus spelaeus) Je izumrla vrsta medvjeda koja je živjela tokom gornjeg pleistocena. Pećinski medvjed je bio većeg rasta, zubi su bili prilagođeni hrani biljnog porijekla i imao je izbočinu na čeonom dijelu lobanje. Ostaci pronađeni u Evropi uglavnom pripadaju jedinkama koje su uginule tokom hi-bernacije, starijim jedinkama ili mladuncima, prema čemu se zaključuje da pećinski medvjed nije bio čest plijen čovjeka.
 • Privesak

  Tamnosmeđa patina, dimenzije 5 x 4 cm.Polukružni pločasti privezak, ravne gornje ivice, ukrašen u kombinaciji perforacije, plastičnog rebra i linearnih ureza.
 • Gusle

  S korpusom koji ima gotovo okrugao horizontalni presjek, donji dio korpusa je ukrašen preko cijele ploke krstom od duboko izdjeljenih četverougaonih žljebova (vanjski su obojeni crno), na proboju su u sredini izvedene 4 rupice koje formiraju krst, vrat ima osmerougaoni presjek, na samom vrhu je naturalistička figura konjenika na kojem je niska (lička) kapa, brkovi i džamadan, prednji je dio vrata ukršten sitno robašenim cik-cak prugama, šatiranim poljima, cik-cak motivima, vitičastim motivima, djetelina i svastika u sredini, gudalo je lučnood svijetlog drveta. Rukotvorina od drveta.
Pretražite cijeli katalog
Prev | Naredna