Mali dio našeg kataloga

 • Konstantin II (cezar 324-337)

  A : CONSTANTINVS IVN NOB C Glava cezara sa dijademom na desno. R : CAESARVM NOSTRORVM Δ SIS U sredini vijenac i u njegovom polju VOT / X.
 • veliki trstenjak

 • Tambura

  Sastoji se od korpusa čija ploka ima oblik vesla , a sa donje strane korpusa je skošen, ploča korpusa ima 10 rupica, 6 rupica je spojeno vodoravno crtom koja se račva na oba kraja, rubovi ploče ukršteni su klinovima, vrat je na lraju skošen i probušen, a ima i 4 otvora za kuke. Rukotvorina od drvata.
 • Postruška

  Postruška je odbitak koji je najčešće retuširan na jednoj strani. Služila je za obavljanje raznih poslova, posebno pri obradi ulov ljenog plijena.
 • Anas platyrhynchos L. 1758. – patka gluvara

 • Franc Jozef (1848-1916)

  A : Okrunjeni dvoglavi orao sa insignijama. R : 10 , 1915 Okolo je vijenac.
 • Narukvica

  Zlatnosmeđa patina.Narukvica čvorastog tipa, ukrašena je plastičnim ispupčenjima, dimenzija oko 5 mm, razdvojena plastičnim trostostrukim i četvorostrukim trakama. Razmak između čvorastih ispupčenja i ukrasnih traka je 7 mm.
 • Lobanja sa očnjakom ikutnjakom pećinskog medvjeda

  Pećinski medvjed (lat. Ursus spelaeus) Je izumrla vrsta medvjeda koja je živjela tokom gornjeg pleistocena. Pećinski medvjed je bio većeg rasta, zubi su bili prilagođeni hrani biljnog porijekla i imao je izbočinu na čeonom dijelu lobanje. Ostaci pronađeni u Evropi uglavnom pripadaju jedinkama koje su uginule tokom hi-bernacije, starijim jedinkama ili mladuncima, prema čemu se zaključuje da pećinski medvjed nije bio čest plijen čovjeka.
 • Naušnica tipa karike sa granuliranim koljencima

  Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku, kojoj se krajevi dodiruju i ravno su odsječeni. Na kariku su aplicirana tri kružna vjenčića od granula, a svaki od njih fiksiran je sa jedne strane obručemod dvije uvijene filigranske žice.
 • Aplikacija

  Fragmentovana kružna aplikacija od tankog lima, u koji je otisnut motiv četiri koncentrična kružića sa tačkom u sredini, postavljena u krst. Prostor između njih ispunjen je stilizovanim cvjetnim ornamentima.
Pretražite cijeli katalog
Prev | Naredna