Mali dio našeg kataloga

 • Sječivo

  Sječivo je odbitak čija je dužina dva puta veća od širine. Najčešće je pravilne forme, paralelnih ivica i sa paralelnim negativima prethodno odbijenih sječiva
 • Anas acuta L. 1758. – patka lastarka (šiljkan)

 • Gusle

  Sastoje se od vrata osmerougaonim presjekom i polueliptičnim korpusom na čijoj stražnjoj strani je 8 dubačkih žljebova (sa po 4 sa svake strane), u sredini je okrugli otvor, na vrhu vrata dvoje su glave, gornja glava je sa rogovima, a dio na kojem sijede ima trolisnu djetelinu, vijak ima pljosnatu glavu ovalnog presjeka, gudalo sa ručke savija se u malom luku, a zatim je ravno. Rukotvorina od drveta.
 • Rukav

  Od domaćeg lanenog platna, tehnika veza krstača bojen domaćom vunom čivitli, odnosno tamnoplavom bojom, sredina rukava izvezena u cvjetnom motivu vertikalno postavljenom, po rubovima stilizovanih u krt, povezanih zvonastim cvjetovima, po vrhu rukava prišivena dva traka modre čohe između kojih je vezana bordura sastavljena od motiva "krila".
 • Intermeco

  Rukopis
 • Dlijeto

  Dlijeto je uska alatka sa kratkim sječivom koja je služila za graviranje ili uklinjavanje. Nastala je tako što se pomoću jednog ili više udara uzdužno otklanja dio ivice odbitka ili sječiva.
 • Naušnica tipa karike sa jednim krajem spiralno uvijenim

  Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira kariku,sa jednim krajem raskucanim i spiralno savijenim. Drugi kraj karike je šiljat. 
 • Chlidonias niger (L.) 1758. – crna čigra

 • Botaurus stellaris (L.) 1758. – bukavac

 • Prsten

  Prsten izrađen od žice polukružnog presjeka, savijene u obliku karike stanjenih krajeva, koji se preklapaju.
 • Podiceps cristatus (L.) 1758. – ćubasti gnjurac

 • Sigismund III (1587-1632)

  A : REX PO M D L SIG III D G U sredini glava kralja sa krunom na desno. R : III , GROS ARG , TRIP M D L , 15 – 97 Na vrhu orao, grb i konjanik.
Pretražite cijeli katalog