Mali dio našeg kataloga

 • Okupirana Srbija 1941.

 • Fulica atra L. 1758. – liska (sarka)

 • Dugme-toka

  Zlatnosmeđa patina.Kupasto dugme-toka, sa funkcionalnom ušicom na unutrašnjoj strani, ukrašeno je tehnikom urezivanja, kombinacijom linearnih motiva, kružnih, polukružnih i trougaonih, radijalno, i relativno simetrično, raspoređenih.
 • SFR Jugoslavija 1963.

 • Sljepić Anguis fragilis Linnaeus, 1758

 • Privesak

  Zlatnosmeđa patina, dimenzije 4, x 2,6 cm.Pločasti privesak u obliku nepravilnog trougla, čija odstupanja podsećaju naraširena krila i nožice pčele, sa dve petlje i šest funkcionalnih rupica.Centralni deo ukrašen je ćilibarskim zrnom, simetrično raspoređenim plastičnim kuglicama, kao i nizovima manjih kuglastih ispupčenja duž ivičnih delova.
 • Dvojnice, svirala

  Izrađene su od bijelog jasena. Jedna cijev ima 4, a lijeva 3 rupice. Desna cijev je na završetku umotana žicom (zaštićena pukotina), gornja ploha između glasnica i rupica za tonove ukrašena je rezbarenjem, rukotvorina od drveta.
 • Poljska, Jan Albert (1492-1501)

  A : MONETA I ALBERTI U sredini orao raširenih krila sa krunom. R : REGIS POLONIE U sredini kruna, ispod zvijezda petokraka.
 • Šiljak

  Šiljak je oruđe izrađeno na odbitku ili sječivu, a retušem je dobijen šiljasti oblik.
 • crvendać

 • vodenkos

 • Franc II (1792-1835)

  A : FRANZ KAIS V OEST KON Z HU BO GAL U LO , O U sredini bista cara na desno. R : SCHEIDMUNZE DER WIENER WAEHRUNG , 3 , KREUZER , 1812
Pretražite cijeli katalog