Mali dio našeg kataloga

 • Rukav

  Od domaćeg lanenog platna krojen, rukom šiven, vezen krstačkom tehnikom veza sa tamnoplavim koncem, po dnu izvezena bordura od motiva Z, "krila", "crtice", "kukice", sredina rukava izvezena u vidu vizantijskog krsta. Po vrhu rukava tračić od modre čohe iza kojeg je vezena bordura od ornamenata "krila". Vez je rađen domaćov vunenom pređom.
 • Naušnica-karika

  Zlatnozelena patina, tordirana karika od tanke žice, otvorenih krajeva
 • Ferdinand I (1527-1564)

  A : FERDINAND D G R VNG 1539 U sredini kraljevski grb sa pet polja. R : PATRONA VNGARIE , K – B Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
 • Tringa glareola L. 1758. – prutka migavica

 • Privesak

  Tamnosmeđa patina, dimenzije 5 x 3,5 cm.Polukružni pločasti privesak, ravne gornje ivice, sa 3 funkcionalne petlje, ukrašen u kombinaciji perforacije i plastičnog floralnog motiva.
 • Tambura trožica

  Izrađene od javorovog drveta u jednom komadu sa malim korpusom. Na korpusu je 8 rupica i sa bočne lijeve strane korpusa 1 rupica. Vrat je uz korpus širok 2,5cm a na kraju svega 2cm.
 • Sterna hirundo L. 1758. – obična čigra

 • Klen Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)

 • Gusle

  S korpusom koji ima gotovo okrugao horizontalni presjek, donji dio korpusa je ukrašen preko cijele ploke krstom od duboko izdjeljenih četverougaonih žljebova (vanjski su obojeni crno), na proboju su u sredini izvedene 4 rupice koje formiraju krst, vrat ima osmerougaoni presjek, na samom vrhu je naturalistička figura konjenika na kojem je niska (lička) kapa, brkovi i džamadan, prednji je dio vrata ukršten sitno robašenim cik-cak prugama, šatiranim poljima, cik-cak motivima, vitičastim motivima, djetelina i svastika u sredini, gudalo je lučnood svijetlog drveta. Rukotvorina od drveta.
 • Privesak

  Zlatnosmeđa patina,dimenzije 2,4x 2,2cm. Pločasti privjesak u obliku ptice raširenih krila,sa jednom funkcionalnom petljom.Reljefni ukras čine floralni motiv na vratu i rebra duž krila i repa
Pretražite cijeli katalog
Prev | Naredna