Mali dio našeg kataloga

 • Fibula

  Zlatnosmeđa patina. Poznobronzanodobna lučna jednopetljasta fibula, sa trougaonom nogom i prelomljenom iglom na petlji, ima rebrasti luk, oktogonalnog preseka.Razmaci između plastičnih rebara ukrašeni su urezanim nizovima motiva grančice jele, a krajevi luka prstenastim zadebljanjima, ispod kojih su paralelni nizovi ureza.
 • Abdul Aziz (1861-1876)

  A : Tugra sultana Abdul Aziza i godina (vladavine) 4. R : Svijetla mu pobjeda, kovano u Konstantiniji, 20 para, 1277. (AH).
 • Naušnica-karika

  Zelena patina, glatka karika od tanke žice,otvorenih krajeva
 • Klepka (klepetuša, stočno zvono)

  Izrađena od lima kockasto izduženog oblika, sa bočnih strana na predjelu sastava lim je učvršćen - spojen sa po dvije metalne nitne. U unutrašnjosti tijela nalazi se klatno, izrađeno od komada željezne šipke i za gornju stranu tijela pričvršćeno žicom. To je stočarsko oruđe. Stočari stavljaju klepku oko vrata predvodniku stoke i tako obilježavaju svoje stado.
 • Anas clypeata L. 1758. – patka kašikara

 • Galerije Maksimijan (292-305)

  A : GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES Bista imperatora na desno sa zrakastom krunom. R : CONCORDIA MILITVM E [ XXI ] Cezar stoji na desno, drži skiptar ili parazonij i prima Viktoriju na kugli od Jupitera koji stoji okrenut na lijevo i drži skiptar.
 • Kutnjaci pragoveda

  Pragovedo (lat. Bos primigenius) je predak domaće stoke, izumrla vrsta velikih divljih goveda koja su naseljavala Evropu, Aziju i Sjevernu Afriku. Izgled im je rekonstruisan na osnovu skeletnog materijala, istorijskih opisa ali i na osnovu praistorijskih pećinskih crteža. Bio je jedan od najvećih biljojeda u postglacijalnoj Evropi. Veličine su im varirale u zavisnosti od regiona a pojedinci su dostizali i težinu od oko 700 kg, ali i do 1500 kg.
 • Gallinago gallinago (L.) 1758. – bekasina

 • Maksimilijan II (1564-1576)

  A : MAX II RO I S AV GE HV BO R , 1576 U sredini kraljevski grb sa pet polja. R : PATRONA VNGARIE Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
 • Aythya ferina (L.) 1758. – patka riđoglavka

Pretražite cijeli katalog
Prev | Naredna