Mali dio našeg kataloga

 • Štuka Esox lucius Linnaeus, 1758

 • Bugarija sa 4 žice

  Glava i vrat bugarije izrađen od javorovog drveta, a kuka je od hrastovine, pričvršćena za kraj vrata sa dva drvena klina. Ima 8 perdi izrađenih od bakarne žice. Na glavi je saščica od šperploče sa jednom većom rupom (Glasnicom), a glava je u obliku osmice, donja strana glave je ravna, rukotvorina od drveta.
 • Ošve

  Od domaćeg lanenog platna krojene, tehnika veza krstačka, vezen vunom tamnoplave boje, vezene u ornamentu rombovima u kojima su stilizovani krstovi i motivi "grancica sa zupčićima". Ošve su nisprsnice ženskih košulja.
 • Austrougarska

 • Divertimento

  Skica i rukopis
 • Dvojnice

  Koje s dodnje strane imaju izrađenu u komadu i sviralu u jednom cijevi. Pisak joj je okrenut obrnto. Drvo i način ukrašavanja slični su kao kod br. 4104. Na ravnim plohama gornjh dipala dvojnica isti se motivi crtica u redovima, te 2 kvadrata podijeljena na po 9 dijelova s upisanim kosim krivičastim ili crticama u okomitom i vodoravnom smijeru.
 • Tri burleske

  rukopisne partiture
 • Naušnica sa šupljim jagodama

  Fragmentovana naušnica u obliku karike, izrađene od žice, kružnog presjeka, na čiji je jedan kraj navučena krupna ovoidna jagoda, šuplje livena iz dva dijela,površine ukrašene granulama i filigranskom žicom, motivima trouglova, koncentričnih krugova i elipsi. Na jagodi je očuvan dio karike.
 • Kraljevina SHS 1919.

 • Gusle

  S plitkom ovalnim korpusom koji s donje strane ima 4 brida, vrat je osmerougaonog presjeka, na vrhu ima glavu s malo natrag savijenim rogovima,, iza glave veliki prsten, čivija ima na vrhu polu mjesečaste rašlje kao i čivija na gudalu koja je rwvna i ima presjek u obliku romba, na gornjim je plokama ukras od utisnutih polukružića, gusle nisu ornamentisane, izrez na korpusu u obliku metalnog krsta, korpus završava dole savijenim kljunovima, rukotvorina od drveta.
 • Narukvica

  Zelenkastozlatna patina.Narukvica spiralnog tipa,širina trake 7-8mm, izrađena od trakastog lima, ima 11 navoja.
 • Chlidonias leucopterus (Temm.) 1815. – bjelokrila čigra

Pretražite cijeli katalog