Mali dio našeg kataloga

 • Kraljevina Jugoslavija 1939.

 • Fulica atra L. 1758. – liska (sarka)

 • FNR Jugoslavija 1946.

 • Gusle

  Na korpusu gusli je prosječen krst, vrat završava poput violinskog, a ispod toga završetka napravljene su dvije nove čivije, jedna ima loptasto proširenje a druga je prosječena, strune se drže komadića kože na donjem dijelu korpusa, gudalo nije lučno, ručka je savijena, za strunu su dva izbočka kroz koje prolaze čivije, jedna ima četvrtastu glavu, a druga je rašljasta.
 • Mergus albellus L. 1758. – mali ronac

 • Prvi gudački kvartet (Andante i skerco)

  Rukopisne partiture za I violinu, II violinu, violu i violončelo
 • Odbitak

  Odbitak je neposredni proizvod okresivanja jezgra od kamena ili nekog drugog minerala. Mogao se upotrebljavati za obavljanje različitih djelatnosti, a naknadnim obrađivanjem pretvaran je u oruđe odgovarajuće namjene
 • Petar I Karađorđević (1903-1921)

  A : ПЕТАР I. КРАЉ СРБИЈЕ U sredini glava kralja na desno. R : 2 , ДИНАРА , 1915 Okolo vijenac, iznad kruna.
 • Odbitak

  Odbitak je neposredni proizvod okresivanja jezgra od kamena ili nekog drugog minerala. Mogao se upotrebljavati za obavljanje različitih djelatnosti, a naknadnim obrađivanjem pretvaran je u oruđe odgovarajuće namjene
 • Austrougarska

Pretražite cijeli katalog
Prev | Naredna