Mali dio našeg kataloga

 • Naušnica tipa "S" kariike

  „S” naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formirakariku, čiji se krajevi preklapaju. Jedan kraj je raskucan i savijen u obliku latiničnog slova S. Drugi kraj karike je ravno odsječen. Na kariku je okačen privjesak – praporac, šupljeg, kruškolikog tijela, sa donje strane krstasto rasječen i ukrašen paralelnim kanelurama, sa kamenčićem u šupljini,širina praporca 1,6 cm, visina praporca 2,2 cm.
 • Rebro pećinskog medvjed

  Pećinski medvjed (lat. Ursus spelaeus) Je izumrla vrsta medvjeda koja je živjela tokom gornjeg pleistocena. Pećinski medvjed je bio većeg rasta, zubi su bili prilagođeni hrani biljnog porijekla i imao je izbočinu na čeonom dijelu lobanje. Ostaci pronađeni u Evropi uglavnom pripadaju jedinkama koje su uginule tokom hi-bernacije, starijim jedinkama ili mladuncima, prema čemu se zaključuje da pećinski medvjed nije bio čest plijen čovjeka.
 • Mladica Hucho hucho (Linnaeus, 1758)

 • Grivna

  Zelena patina.Grivna, otvorenih krajeva
 • Petar I Karađorđević (1903-1921)

  A : ПЕТАР I. КРАЉ СРБИЈЕ U sredini glava kralja na desno. R : 2 , ДИНАРА , 1915 Okolo vijenac, iznad kruna.
 • Aplikacija

  Fragmentovana kružna aplikacija od tankog lima, u koji je otisnut motiv četiri koncentrična kružića sa tačkom u sredini, postavljena u krst. Prostor između njih ispunjen je stilizovanim cvjetnim ornamentima.
 • Ogrlica

  Ogrlica od jedanasest privjesaka-praporava, šupljeg, kruškolikog tijela, sa donje strane krstasto rasječenog i ukrašenog paralelnim kanelurama, sa kamenčićem u šupljini i tri lunulasta privjeska sa tunelastim kaneliranim petljama, ukrašenih sa jedne strane rebrastim paralelnim linijama
 • Ogrlica od perli

  Valjasta perla,delimično oštećena,ukrašena je kombinacijom punktiranja i plastičnih rebara,duž ivica
 • Narukvica

  Zlatnosmeđa patina.Narukvica čvorastog tipa, ukrašena je plastičnim ispupčenjima, dimenzija oko 5 mm, razdvojena plastičnim trostostrukim i četvorostrukim trakama. Razmak između čvorastih ispupčenja i ukrasnih traka je 7 mm.
 • Anas platyrhynchos L. 1758. – patka gluvara

Pretražite cijeli katalog
Prev | Naredna