Mali dio našeg kataloga

 • Tri balade (PosvećivanjeCrnog Đorđa; Smrt Crnog Đorđa; Crni Đorđe)

  Skica i rukopis
 • Nycticorax nycticorax (L.) 1758. – gak

 • Mišarica, pjegavi smuk Elaphe situla (Linnaeus, 1758)

 • Dvojnice

  Izrađene od jasena, na desnoj strani su 4, a na lijevoj 3 otvora - glasnice, prednja strana je ukrašena duborezačkom ornamentikom, na gornjoj strani to su kvadratična polja u kojima su duborezi 5 krugova sa rupicom u sredini. U svakom uglu kvadratića su mali krugovi sa rupicom u sredini. veliki krugovi su oivičeni sa malim polukrugovima sa rupicom u sredini, na zadnjoj strani sa nizom rupica upisano je S.R. KRAJINA 93. Rukotvorina od drveta.
 • Fibula

  Bronzana dvočlana krstasta fibula sa šarnirom. Nedostaje igla. Poprečna greda je u obliku trapeza. Luk je trapezastog presjeka i na prelazu u stopu zadebljan uvidu grebena. Na gornjoj strani luka i sredinom stope su sitni urezi. Na stopi je pet pari koncentrično izvedenih kružnih udubljenja.
 • Fibula

  Zlena patina.Ranohalštatska fragmentovana fibula naočarastog tipa, sastavljena od dva spiralna diska sa sedam navoja. Nedostaje igla.
 • IV Gudački kvartet

  Rukopis
 • Elegija pitomoj planini Kozari

  Rukopis, za recitatora i simfonijski orkestar na tekst Ranka Risojevića
 • Falera

  Zelenkastozlatasta patina.Okrugla falera, blago ispupčena, delimično oštećene ivice i centralnog dela, ima funkcionalnu rupicu na jednoj, i ostatak spojne konstrukcije na drugoj strani. Ukrašena je tehnikom urezivanja.Oko centralnog polja sa dugmetastim ispupčenjem radijalno su raspoređena koncentrična polja, razdvojena višestrukim ukrasnim trakama, parna polja ispunjena su nizovima koncentričnih kružića
 • Naušnica tipa jednostavne karike

  Naušnica izrađena od žice, kružnog presjeka, savijena tako da formira blago deformisanu kariku, kojoj se krajevi dodiruju i ravno su odsječeni.
 • vodenkos

 • Mala Bosanska elegija

Pretražite cijeli katalog