Mali dio našeg kataloga

 • Rudolf II (1576-1612)

  A : RVD II RO I S AV G H B R U sredini kraljevski grb sa pet polja. R : PATR 1593 HVNG Bogorodica sa malim Isusom u naručju.
 • Franc Jozef (1848-1916)

  A : K K OESTERREICHISCHE SCHEIDEMUNZE U sredini okrunjeni dvoglavi orao. R : 1 , 1879 Okolo je vijenac.
 • Potočna pastrmka Salmo trutta m. Fario Linnaeus, 1758

 • Tambura

  Sastoji se od korpusa čija ploka ima oblik vesla , a sa donje strane korpusa je skošen, ploča korpusa ima 10 rupica, 6 rupica je spojeno vodoravno crtom koja se račva na oba kraja, rubovi ploče ukršteni su klinovima, vrat je na lraju skošen i probušen, a ima i 4 otvora za kuke. Rukotvorina od drvata.
 • Mihailo Obrenović (1860-1868)

  A : ОБРЕНОВИЋ III – КЊАЗ СРБСКИ U sredini glava kneza na lijevo. R : 5 , ПАРА , 1868 Okolo vijenac, iznad kruna.
 • SFR Jugoslavija 1968.

 • Ukrasna igla

  Zlatnožuta patina,prečnik glave 4 cm.Fragmentovana igla-ukosnica, prstenaste glave. Nedostaje vrh igle.
 • DF Jugoslavija 1945.

  A : ЈУГОСЛАВИЈА U sredini grb DF Jugoslavije. R : 5 , DINARA , 1945 Na obodu zvijezde petokrake.
 • Franc Jozef (1848-1916)

  A : FERENCZ JOZSEF I K A CS ES M H S D O AP KIR U sredini glava cara na desno. R : 2 , KORONA , 1913 Iznad kruna Sv. Stefana sa dva serafima, ispod je vijenac.
 • Concertino

  Partitura za obou, rukopisna partitura cijelog djela
Pretražite cijeli katalog
Prev | Naredna